L’ASSOCIACIÓ

Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres

Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres és una Associació sense ànim de lucre fundada el 28 d’abril de 1996 a Figueres i va ser declarada d'”Utilitat Pública” per la Generalitat de Catalunya l’any 2006.

Les finalitats de l’Associació venen marcades pels seus estatuts i són les següents:

  • a) Promoure i donar suport a totes aquelles activitats que tinguin relació amb la naturalesa del Monument, principalment les que estiguin destinades a la conservació, la preservació, la contemplació i la difusió d’aquest patrimoni, una de les mostres més notables de l’arquitectura poliorcètica del segle XVIII, amb la col·laboració dels ciutadans de Figueres i els municipis del seu entorn.
  • b) Promoure la introducció adequada al Monument d’activitats socials apropiades, de realització museística, d’instal·lacions de cerca i escoles tallers.
  • c) Constituir fons bibliogràfics, documentals i audiovisuals.
  • d) Estar present en qualsevol iniciativa científica sobre la fortalesa i el seu entorn, alhora que en constant col·laboració amb les autoritats i entitats encarregades de vetllar per la defensa del patrimoni.
  • e) Promoure trobades, seminaris, congressos i jornades sobre l’avenç de les investigacions.
  • f) Promoure l’edició i la divulgació de les investigacions en qualsevol suport o mitjà.
  • g) Integrar-se i establir convenis de col·laboració amb altres entitats nacionals o estrangeres amb finalitats coherents amb els apartats anteriors.
  • h) Promoure i donar suport a totes aquelles activitats d’interès general, dins de la legalitat vigent i, en especial, les de caràcter cultural, pedagògiques, cíviques i esportives, intentant dinamitzar el turisme cultural del Monument.

El primer document on consta la convocatòria d’un grup fundador el dia 12 d’abril de 1996 està signat per Alfons Romero el dia 8 d’abril i l’objectiu era constituir la Comissió Gestora de l’Associació d’Amics del Castell de Sant Ferran.
Finalment el 28 d’abril es van reunir per signar l’ACTA FUNDACIONAL. Aquest grup signatari estava format per: Juan Manuel Alfaro Guixot, veí de de Figueres, Enrique Viñas Manuel, veí de Figueres, Joan Falgueras Font, veí de Figueres, i Pablo de la Fuente de Pablo, veí de La Jonquera, i acorden constituir l’entitat denominada Associació d’Amics del Castell de Sant Ferran i aprovar els estatuts pels quals es regirà.

 Història en documents

Primer document històric de la nostra associació

 
El 12 d’agost de 1996 es va formar la primera Comissió Gestora amb assignació de càrrecs, essent president el senyor Manuel Villoria i Font

i finalment durant l’assemblea del 21 de novembre del mateix any es va nomenar la primera Junta Directiva de l’Associació. Aquesta Junta estaria formada per: President: Manuel Villoria i Font, Vicepresident: Enric Viñas Manuel, Secretari: José Maria López Sevillano, Tresorer: Josep Maria Poch Ymbert, Vocal: Luís del Pozo i Puig de Senillosa, Vocal: Joaquim Bech de Careda i Frigola, Vocal: Joan Manuel Alfaro i Guixot, Vocal: Joan Falgarona i Cortada, Vocal: Alfons Romero i Dalmau, Vocal: Joan Falgueras i Font.

Aquest mateix dia es va aprovar el canvi de domicili, que serà a partir d’aquest moment, i fins el trasllat al mateix Castell, la Plaça del Gra, 16-1r de Figueres.


El mes d’octubre de l’any 2000 es va fer renovació de Junta i la presidència la va assumir el senyor Fernando López de Castro Fa.

El 20 de desembre de 2005, ratificat per assemblea, va assumir oficialment la presidència el senyor Antonio Herrera Lope de la Cova

L’any 2017 que va assumir el càrrec de president César Barrenechea Montero i a partir de l’assemblea extraordinària de desembre de 2021, que es van celebrar les eleccions que marquen els estatuts es va nomenar nou president i nova Junta Directiva. El nou president a partir de 2022 serà Federico Luque Carrillo.
L’objectiu de l’Associació és completament desinteressat i apolític i els seus estatuts marca unes finalitats que inclou la conservació, estudi, conservació i investigació del patrimoni, edició i divulgació, fons bibliogràfics, seminaris, congressos i jornades, realització d’activitats socials i promoure activitats de caire cultural, pedagògiques, cíviques i esportives.

          

 

 

Junta període 2022-2025

 Vocals

 


El Castell

El Castell de Sant Ferran a Figueres és una plaça amb baluards amb planta de pentàgon irregular simètric sobre un eix est-oest. Està integrada per dos recintes que ocupen una superfície total de 550.000 m2; d’ells, més de cinquanta mil coberts. El recinte interior, amb una extensió de 325.000 m2, consta de sis baluards units per cortines. Adossades a les cortines i amb sortida a la fossa es van construir les cavallerisses que compten amb capacitat per a 500 cavalls i els seus genets. També estan units a les cortines dels magatzems, que poden guardar queviures per a 10.000 persones en un any. Al centre del castell se situa la plaça d’armes, de 149 x 80 metres. Està envoltada per pavellons per a l’allotjament d’autoritats i comandaments amb les seves famílies i una Església, no acabada. Sota la plaça d’armes estan situades quatre grans cisternes amb una capacitat total de nou milions de litres d’aigua. A nord se situa l’hospital (destruït) i a sud l’arsenal i la fleca. El recinte exterior, integrat per tres hornabecs, 6 revellins i dues contraguàrdies, està separat de l’interior per un gran fossat. El perímetre exterior, el camí cobert, és de 3.120 metres. Suposa un autèntic tractat d’elements de la fortificació amb baluards del segle XVIII.    

L’associació

Els fins de l’Associació són: a) Promoure i donar suport a totes aquelles activitats que tinguin relació amb la naturalesa del Monument, principalment les que estiguin destinades a la conservació, preservació, contemplació i difusió d’aquest patrimoni, una de les mostres més notables de l’arquitectura poliorcètica de segle XVIII, amb la col·laboració dels ciutadans de Figueres i els municipis del seu entorn. b) Promoure la introducció adequada al Monument d’activitats socials apropiades, de realització museística, d’instal·lacions de recerca i d’escoles de tallers. c) Constituir fons bibliogràfics, documentals i audiovisuals. d) Ser present en qualsevol iniciativa científica sobre la fortalesa i el seu entorn, a el mateix temps que en constant col·laboració amb les autoritats i entitats encarregades de vetllar per la defensa el patrimoni. e) Promoure trobades, seminaris, congressos i jornades sobre l’avanç de les investigacions. f) Promoure l’edició i divulgació de les investigacions en qualsevol suport o mitjà. g) Integrar-se i establir convenis de col·laboració amb altres entitats nacionals o estrangeres amb finalitats coherents amb els apartats anteriors. h) Promoure i donar suport a totes aquelles activitats d’interès general, dins de la legalitat vigent i, especialment, les de caràcter cultural, pedagògiques, cíviques i esportives, intentant dinamitzar el turisme cultural del Monument.

 

La ciutat

Figueres és una ciutat de Catalunya, capital de la comarca de l’Alt Empordà i cap del partit judicial de Figueres. És el principal nucli urbà i el pol econòmic i comercial de l’Empordà. Està situada en el centre de la plana empordanesa, a 39 metres sobre el nivell del mar, a l’extrem nord-oriental de Catalunya. Als seus peus corre el torrent de Galligans, que aporta al Manol aigua plujana de les comes de ponent. El Puig de les Basses amb 136 metres com a punt més elevat. Característica fonamental de Figueres és la tramuntana. Cap al 600 aC hi hauria en el turó de la Muntanyeta (on actualment es troba el Castell de Sant Ferran) un primitiu assentament ibèric de la tribu dels indicetes. En aquella època bona part de la plana altempordanesa estava inundada per aiguamolls i grans extensions de joncs. Està ben comunicada perquè, gràcies a la seva situació, des de Figueres es pot anar a la platja, a la muntanya o travessar la frontera franco-espanyola en un interval no superior a la mitja hora. Les principals vies de comunicació són la línia ferroviària de Barcelona a Portbou, i la línia que connecta des de París fins a Figueres amb la xarxa de tren d’alta velocitat, l’autopista AP-7 de Barcelona a la Jonquera, la carretera N-II de Barcelona a França i d’altres vies secundàries que connecten l’Alt Empordà amb el Pla de l’Estany, la Garrotxa i el Baix Empordà.