Models logo capalera blanc

Premi de Treball de Recerca de Batxillerat - Edició 2022

1a convocatòriaObjectiu

BASES

1. Els premis són dirigits als estudiants que, durant el termini d’aquesta convocatòria, facin el darrer curs de batxillerat en qualsevol dels centres d’ensenyament, públics o privats.

2. Els treballs que es presentin han d’ésser fruit de la recerca individual o col·lectiva, que els estudiants de batxillerat han de fer sota la tutela del professorat del seu centre d’estudis.

3. Els temes dels treballs han d’estar relacionats amb el Castell de Sant Ferran de Figueres, des del punt de vista històric, social, antropològic, cultural, turístic, arquitectònic o tecnològic.

4. Es valoraran principalment la creativitat i l’originalitat del treball, així com els aspectes tècnics i formals.

5. Els treballs tindran una extensió màxima de 80 folis DIN A-4, al marge de complements gràfics i els apèndixs documentals.

6. Cal enviar una còpia impresa a la seu d’Amics del Castell de Sant Ferran i també cal enviar un correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. on s’adjunti el treball en format PDF. Si per al treball s’han dissenyat maquetes, models o prototipus el jurat els podrà sol·licitar si ho considera necessari.

7. Els treballs han d’ésser redactats en català o en castellà i han d’anar acompanyats d’una síntesi, mecanografia a doble espai, que no superi els dos folis. S’hi ha de fer constar l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca. Aquesta documentació també s’ha d’enviar a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

8. Els treballs els han de presentar els mateixos estudiants autors. Cal que cada treball vagi acompanyat amb una fitxa annexa emplenada amb les dades personals de l’autor o autora, i amb una carta, signada per la persona responsable de la tutoria, en què s’explicitin breument les motivacions i les característiques principals de la recerca.

9. Per a formalitzar la inscripció del treball presentat cal emplenar una fitxa que figura al web d’Amics del Castell de Sant Ferran (amicscastellsantferran.org). En cas que hi hagi més d’un autor, cadascun haurà d’emplenar la seva fitxa.

10. El jurat serà nomenat per la Junta d’Amics del Castell de Sant Ferran.

11. El termini d’admissió dels treballs és el divendres 18 de març de 2022 a les 24:00 h. Els treballs s’han d’adreçar a la Vicepresidència d’Amics del Castell de Sant Ferran, Castell de Sant Ferran s/n, 17600 Figueres.

12. Hi haurà un màxim de 3 premis, un primer premi dotat amb 300 € i diploma corresponent i dos accèssits dotats cadascun de 150 € i diploma corresponent. Cada un dels tres premis inclouen també un pack de 3 entrades per fer una visita guiada “la catedral de l'aigua” de Castell. Les persones responsables de la tutoria dels treballs premiats o que tinguin un accèssit rebran un diploma de reconeixement.

13. El veredicte es donarà a conèixer durant el mes d’abril i també es donarà a conèixer la data d’entrega dels premis i diplomes que es farà a la seu del Castell de Sant Ferran de Figueres en un acte públic.

14. El jurat escollirà, sempre que s’adeqüin als criteris de publicació acordats pel mateix jurat, un o més dels treballs premiats i, d’acord amb els autors, proposarà la seva publicació.

15. Els treballs premiats quedaran dipositats a la seu d’Amics del Castell de Sant Ferran. Els treballs no premiats es podran recuperar fins a final de l’any 2022.

16. La participació en aquest Premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per la Junta d’Amics del Castell de Sant Ferran.