Models logo capalera blanc

 

DiversosACSF 007 cPrimer document original previ a la creació de l'Associació d'Amics del Castell de Sant Ferran

Història

L'associació del Castell de Sant Ferran és una organització sense ànim de lucre que es va crear l'any 1996 i va ser declarada d'"Utilitat Pública" per la Generalitat de Catalunya l'any 2006.
Aquest és el primer document on consta la convocatòria d'un grup fundador el dia 12 d'abril de 1996. Està signat per Alfons Romero el dia 8 d'abril i l'objectiu era constituir la Comissió Gestora de l'Associació d'Amics del Castell de Sant Ferran.
Finalment el 28 d'abril es van reunir per signar l'ACTA FUNDACIONAL. Aquest grup signatari estava format per: Juan Manuel Alfaro Guixot, veí de de Figueres, Enrique Viñas Manuel, veí de Figueres, Joan Falgueras Font, veí de Figueres, i Pablo de la Fuente de Pablo, veí de La Jonquera, i acorden constituir l'entitat denominada Associació d'Amics del Castell de Sant Ferran i aprovar els estatuts els quals es regirà. 
El 12 d'agost de 1996 es va formar la primera Comissió Gestora amb assignació de càrrecs, essent president el senyor Manuel Villoria i Font, i finalment durant l'assemblea del 16 de novembre del mateix any es va nomenar la primera Junta Directiva de l'Associació. 
Aquesta Junta estaria formada per: President: Manuel Villoria i Font, Vicepresident: Enric Viñas Manuel, Secretari: José Maria López Sevillano, Tresorer: Josep Maria Poch Ymbert, Vocal: Luís del Pozo i Puig de Senillosa, Vocal: Joaquim Bech de Careda i Frigola, Vocal: Joan Manuel Alfaro i Guixot, Vocal: Joan Falgarona i Cortada, Vocal: Alfons Romero i Dalmau, Vocal: Joan Falgueras i Font.
El mes d'octubre de l'any 2000 es va fer renovació de Junta i la presidència la va assumir el senyor Fernando López de Castro Fa. L'any 2005 va assumir la presidència el senyor Antonio Herrera Lope de la Cova fins el 2017 que va assumir el càrrec l'actual president César Barrenechea Montero
L'objectiu de l'Associació és completament desinteressat i apolític i els seus estatuts marca unes finalitats que inclou la conservació, estudi, conservació i investigació del patrimoni, edició i divulgació, fons bibliogràfics, seminaris, congressos i jornades, realització d'activitats socials i promoure activitats de caire cultural, pedagògiques, cíviques i esportives.

Junta Directiva