Assemblees ordinària i extraordinària

El dia 10 de desembre de 2021 es va convocar l’assemblea general ordinària de socis i l’assemblea extraordinària d’eleccions i canvi de mandat. Tots els socis i sòcies van rebre la convocatòria preceptiva per correu electrònic i aquells que no en tenen per correu postal.

El dia 23 de novembre es va publicar una nota a la premsa comarcal:

Per absència justificada de la Secretaria es va nomenar un substitut provisional entre els socis assistents i es va presentar voluntari el soci Dionís Cañada.

L’assemblea extraordinària va tractar d’eleccions. El president César Barrenechea Montero va plegar i només es va presentar una única llista encapçalada pel vicepresident, el Sr. Fede Luque i que va ser l’aprovada en aquesta mateixa assemblea.

Finalment es va fer la visita a l’exposició d’artistes de les altres sales de la seu.

ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2020

Dissabte dia 26 de juny de 2021 a les 11,00 h del matí es va celebrar l’assemblea ordinària corresponent a l’any 2020, que va ser ajornada dues vegades per les circumstàncies de la pandèmia.
Es va emetre en directe per youtube, amb la possibilitat d’intervenció de tots els socis i sòcies que volguessin fer-ho.
Aquesta és la convocatòria amb l’ordre del dia.